O Ekodnu

Letošní ročník ekologického veletrhu se spoustou atrakcí, zábavy a bohatým programem pro celou rodinu se uskuteční poslední prázdninovou sobotu – 28. 8. 2010 od 13.00 do 19.00.

PODĚKOVÁNÍ

Všem, kteří se podílejí na pořádání EKODNE svým partnerstvím, materiálním darem, účinkováním či jakoukoliv jinou pomocí, děkujeme, a těšíme se na další spolupráci.