Cíl

Hlavním cílem pořádání akce EKODEN je osvěta veřejnosti v oblasti problematiky odpadového hospodářství a ekologie. Během jednoho odpoledne se návštěvníci dozví, jak lze žít v souladu s životním prostředím a jak myslet ekologicky při každodenních činnostech běžného života. Upozorňuje na možnosti, jak žít v souladu s přírodou a jak energii a primární zdroje šetřit. Snahou je oslovení veřejnosti všech věkových kategorií nejen prostřednictvím poutavých přednášek, ale i náplně celého programu.