Myšlenka

Nejvýznamnější ideou celé akce je snaha o osvojení si přirozeného ekologického uvažování v každodenním pracovním shonu i volnočasových aktivitách. Posláním je přimět veřejnost, aby si uvědomila hrozbu související s úbytkem primárních zdrojů a jejich těžkou nahraditelností.

Akce tyto informace poutavou formou předává veřejnosti, čímž rozšiřuje její povědomí o problematice odpadového hospodářství a vyvolává zájem o ochranu přírody a zlepšení životního prostředí.