Poděkování

Mockrát děkujeme všem partnerům, účinkujícím, externistům a všem, co nám pomáhali v propagaci akce EKODEN 28. 8. 2010.

Děkujeme za materiální pomoc:

Poděkování patří společnostem:

VELKÉ díky patří účinkujícím a externistům:

Děkujeme za propagaci na webech: