Pořadatelé

Občanské sdružení ROSNIČKA

Občanské sdružení ROSNIČKA vzniklo v říjnu 1998 za účelem podpory a rozšiřování aktivit EVVO na území okresu Uherské Hradiště. Sdružení pracuje od svého vzniku na bázi dobrovolné aktivity jejích členů a až na občasné krátkodobé smlouvy (dohody o provedení práce) nemělo až do roku 2009 žádné zaměstnance. Rozsah aktivit se tedy odvíjel podle kapacity a aktivity jednotlivých členů. Aktivity jsou také závislé od množství získaných prostředků (vybudování naučné stezky, vydání brožury, realizace určité akce apod.) Od roku 2005 až do roku 2007 organizace, stagnovala a nevyvíjela téměř žádnou činnost, uvažovalo se o jejím zrušení. K oživení došlo v roce 2007 díky navázání spolupráce s větším komerčním partnerem. Díky podpoře této firmy bylo získáno, předfinancováno a realizováno několik větších projektů, které alespoň částečně oživily činnost organizace, a zajistili její další chod.

V současné době má sdružení 11 členů. Od června 2009 je realizován dlouhodobý mezinárodní projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci kterého má sdružení 1 pracovníka na plný úvazek a 2 pracovníky na dohodu o pracovní činnosti. Díky tomuto projektu byla také zřízena kancelář pro projekt, která sídlí v pronajatých prostorech v rámci areálu firmy Kovosteel, s.r.o. Staré Město.

Základními cíli sdružení jsou zejména:

  • organizování obecně prospěšných akcí
  • spolupráce s jinými sdruženími, institucemi, úřady a právnickými nebo fyzickými osobami

Hlavní oblasti činnosti sdružení:

  • akce pro děti a veřejnost
  • místní partnerství a rozvoj obce
  • aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty
  • prezentační, vzdělávací a sportovní aktivity
  • ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství